Hotline : 0901 806 999

Thiết kế thi công nhà thuốc tây GPP BP Pharma tại quận 3, TPHCM

Tổng quát dự án:

Dự án: Thiết kế thi công nhà thuốc BP Pharma tại quận 3, TPHCM

Chủ đầu tư :Công ty Cổ phần Dược phẩm BPPharma

Địa chỉ:  212 Nguyễn Thiện Thuật, Quận 3 TP.Hồ Chí Minh.

Thiết kế bảng hiệu nhà thuốc tây BP Pharma tại quận 3
Thiết kế bảng hiệu nhà thuốc tây BP Pharma tại quận 3

Thiết kế bảng hiệu nhà thuốc tây BP Pharma tại quận 3
Thiết kế bảng hiệu nhà thuốc tây BP Pharma tại quận 3
Thiết kế tủ quầy nhà thuốc tây BP Pharma tại quận 3
Thiết kế tủ quầy nhà thuốc tây BP Pharma tại quận 3​, TPHCM
Thiết kế thi công nhà thuốc tây GPP BP Pharma tại quận 3​, TPHCM
Thiết kế thi công nhà thuốc tây GPP BP Pharma tại quận 3​, TPHCM

Thiết kế thi công nhà thuốc tây GPP BP Pharma tại quận 3​, TPHCM
Thiết kế nhà thuốc tây GPP BP Pharma tại quận 3​, TPHCM

Thiết kế nhà thuốc tây GPP BP Pharma tại quận 3​, TPHCM
Thiết kế nhà thuốc tây GPP BP Pharma tại quận 3​, TPHCM

Hình ảnh thi công nhà thuốc tây GPP BP Pharma tại quận 3​, TPHCM

Hình ảnh thi công nhà thuốc tây GPP BP Pharma tại quận 3​, TPHCM
Hình ảnh thi công nhà thuốc tây GPP BP Pharma tại quận 3​, TPHCM

Hình ảnh thi công nhà thuốc tây GPP BP Pharma tại quận 3​, TPHCM
Hình ảnh thi công nhà thuốc tây GPP BP Pharma tại quận 3​, TPHCM

Hình ảnh thi công nhà thuốc tây GPP BP Pharma tại quận 3​, TPHCM
Hình ảnh thi công nhà thuốc tây GPP BP Pharma tại quận 3​, TPHCM

Hình ảnh thi công nhà thuốc tây GPP BP Pharma tại quận 3​, TPHCM
Hình ảnh thi công nhà thuốc tây GPP BP Pharma tại quận 3​, TPHCM

812