Hotline : 0901 806 999

Thiết kế thi công nhà thuốc HB CARE tại Hoàng Hoa Thám, TP Vũng Tàu

Tổng quát dự án thi công nhà thuốc GPP

Dự án: thi công nhà thuốc tây đạt chuẩn GPP

Chủ dự án: Mr Thịnh

Địa chỉ: 2A Hoàng Hoa Thám, P. 2, TP. Vũng Tàu

Hình ảnh thiết kế 3d nhà thuốc HB CARE - Hoàng Hoa Thám, TP Vũng Tàu

Thiêt kế bảng hiệu nhà thuốc HB CARE chi nhánh Hoàng Hoa Thám, TP Vũng Tàu
Thiêt kế bảng hiệu nhà thuốc HB CARE chi nhánh Hoàng Hoa Thám, TP Vũng Tàu

 

 Thiêt kế bảng hiệu nhà thuốc HB CARE chi nhánh Hoàng Hoa Thám, TP Vũng Tàu
Thiêt kế bảng hiệu nhà thuốc HB CARE chi nhánh Hoàng Hoa Thám, TP Vũng Tàu

Thiêt kế tủ quầy nhà thuốc HB CARE chi nhánh Hoàng Hoa Thám, TP Vũng Tàu
Thiêt kế tủ quầy nhà thuốc HB CARE chi nhánh Hoàng Hoa Thám, TP Vũng Tàu

Thiêt kế tủ quầy nhà thuốc HB CARE chi nhánh Hoàng Hoa Thám, TP Vũng Tàu
Thiêt kế tủ quầy nhà thuốc HB CARE chi nhánh Hoàng Hoa Thám, TP Vũng Tàu

Thiêt kế tủ quầy nhà thuốc HB CARE chi nhánh Hoàng Hoa Thám, TP Vũng Tàu
Thiêt kế tủ quầy nhà thuốc HB CARE chi nhánh Hoàng Hoa Thám, TP Vũng Tàu

Thiêt kế tủ quầy nhà thuốc HB CARE chi nhánh Hoàng Hoa Thám, TP Vũng Tàu
Thiêt kế tủ quầy nhà thuốc HB CARE chi nhánh Hoàng Hoa Thám, TP Vũng Tàu

Tổng thế nội thất nhà thuốc HB CARE chi nhánh Hoàng Hoa Thám, TP Vũng Tàu
Tổng thế nội thất nhà thuốc HB CARE chi nhánh Hoàng Hoa Thám, TP Vũng Tàu

Hình ảnh thi công hoàn thiện nhà thuốc HB CARE chi nhánh Hoàng Hoa Thám, TP Vũng Tàu

 thi công bảng hiệu nhà thuốc HB CARE chi nhánh Hoàng Hoa Thám, TP Vũng Tàu
 thi công bảng hiệu nhà thuốc HB CARE chi nhánh Hoàng Hoa Thám, TP Vũng Tàu

 thi công bảng hiệu nhà thuốc HB CARE chi nhánh Hoàng Hoa Thám, TP Vũng Tàu
 thi công bảng hiệu nhà thuốc HB CARE chi nhánh Hoàng Hoa Thám, TP Vũng Tàu

 thi công tủ quầy nhà thuốc HB CARE chuẩn GPP chi nhánh Hoàng Hoa Thám, TP Vũng Tàu
 Thi công tủ quầy nhà thuốc HB CARE chuẩn GPP chi nhánh Hoàng Hoa Thám, TP Vũng Tàu

 Thi công tủ quầy nhà thuốc HB CARE chuẩn GPP chi nhánh Hoàng Hoa Thám, TP Vũng Tàu
 Thi công tủ quầy nhà thuốc HB CARE chuẩn GPP chi nhánh Hoàng Hoa Thám, TP Vũng Tàu

 Thi công tủ quầy nhà thuốc HB CARE chuẩn GPP chi nhánh Hoàng Hoa Thám, TP Vũng Tàu
 Thi công tủ quầy nhà thuốc HB CARE chuẩn GPP chi nhánh Hoàng Hoa Thám, TP Vũng Tàu

 Thi công tủ quầy nhà thuốc HB CARE chuẩn GPP chi nhánh Hoàng Hoa Thám, TP Vũng Tàu
 Thi công tủ quầy nhà thuốc HB CARE chuẩn GPP chi nhánh Hoàng Hoa Thám, TP Vũng Tàu

 Thi công tủ quầy nhà thuốc HB CARE chuẩn GPP chi nhánh Hoàng Hoa Thám, TP Vũng Tàu
 Thi công tủ quầy nhà thuốc HB CARE chuẩn GPP chi nhánh Hoàng Hoa Thám, TP Vũng Tàu

VỚI UY TÍN KINH NGHIỆM NHIỀU NĂM LÀ CÔNG TY CHUYÊN THIẾT KẾ THI CÔNG SHOP, SHOWROOM, CỬA HÀNG VĂN PHÒNG, CÔNG TY . NỘI THẤT EROS TỰ TIN KHẲNG ĐỊNH RẰNG QUÝ VỊ SẼ THỰC SỰ HÀI LÒNG VỀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM VÀ SỰ PHỤC VỤ CỦA NỘI THẤT AEROS

 

CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ NỘI THẤT AEROS

Liên Hệ 24/24 : 090180699

 

CLICK XEM MẪU >>>>THIẾT KẾ THI CÔNG NHÀ THUỐC

667